Senator Bieńkowski otworzył kolejne biuro

Nowe biuro senatorskie zostało otwarte w siedzibie OSP Chorzele, w powiecie przasnyskim. Dyżury oprócz senatora Krzysztofa Bieńkowskiego (Prawo i Sprawiedliwość) pełnić będzie dyrektor biura senatorskiego Cezary Bobowski oraz członkowie PiS z miasta i gminy Chorzele.

– Senator Krzysztof Bieńkowski chce oprzeć wykonywanie mandatu na aktywnym działaniu na rzecz mieszkańców, samorządowców, organizacji społecznych i religijnych oraz przedsiębiorców. Chce być blisko ludzi, wsłuchiwać się w ich potrzeby i problemy, aby starać się w Senacie załatwiać sprawy każdego obywatela. Stąd otwarcie biur w Ciechanowie, Chorzelach, a od lutego również w Mławie. Dodatkowo Senator pełni dyżury w Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu w starostwie powiatowym dzięki uprzejmości Zarządu Powiatu, a w Płońsku w biurze poselskim Macieja Wąsika – informuje dyrektor Cezary Bobowski.

Telefon do biura: 570 876 569, adres mailowy: biuro.krzysztofbienkowski@gmail.com. Krzysztof Bieńkowski jest senatorem z okręgu wyborczego obejmującego powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński.

Red

Fot. Archiwum senatora Krzysztofa Bieńkowskiego