Ciechanowski Szpital prosi o pomoc

Szanowni Państwo! Jako Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie pomocy Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie w walce z pandemią SARS-CoV-19.

Od ponad trzech tygodni, nasz Szpital, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego jest na Północnym Mazowszu na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Staramy się profesjonalnie zabezpieczać potrzeby zdrowotne 500 tysięcznej populacji mieszkańców naszego regionu. Równocześnie, podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić personelowi medycznemu, który w tych dniach jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo zarażenia COVID -19, bezpieczne warunki pracy. Zakup  specjalistycznych, indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych generuje ogromne koszty, np. tylko w ostatnim czasie kosztowało to Szpital ok 1,2 mln zł. Zamówione zostały kolejne respiratory, gdzie każda sztuka to koszt nawet ok. 90 tys. zł.

W związku z niespodziewanym wzrostem kosztów działalności medycznej, oraz bezwzględną koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń medycznych w niezwykle trudnej rzeczywistości pandemii wirusa SARS-CoV-2, musimy poszukiwać nowych możliwości wsparcia i pomocy dla funkcjonowania naszego Szpitala,  aby zapewnić pacjentom wysoki poziom opieki medycznej. Nie znamy dzisiaj skali epidemii, lecz musimy przygotowywać się na najgorsze scenariusze.

Dlatego ośmielam się prosić  Państwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Szpitala w Ciechanowie, liczy się każda złotówka i każdy dobry gest.

Pragnę także poinformować, że w dniu 31 marca 2020r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, gdzie w art. 6 przewidziana została zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 4 dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) i możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz takich jednostek jak Szpital w Ciechanowie. Dodatkowo w przypadku darowizn uczynionych do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny, zaś w razie darowizny dokonanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, darowizny dokonane od czerwca do końca września br. – odliczenie 100% ich wartości. Darowizny pieniężne muszą być potwierdzone przelewem, a rzeczowe dokumentem. Przedmiot darowizny Szpital musi spożytkować wyłącznie na przeciwdziałanie COVID-19.

Bliższych informacji o formie wsparcia, ewentualnych potrzebach rzeczowych udziela Pełnomocnik ds.Zarządzania Jakością tel. 23 673 05 15 .

z wyrazami szacunku

Andrzej Kamasa, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej na: https://www.szpitalciechanow.com.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia