Ciechanowskie Święto Policji

W miniony piątek (19 lipca) ciechanowska Policja świętowała 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Były kwiaty i modlitwa pod Krzyżem Katyńskim, msza św. w intencji policjantów i uroczysta zbiórka w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 

Fot. Marek Szyperski

AWANSOWANI, NAGRODZENI, WYRÓŻNIENI

Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji,  z dniem 24 lipca 2019 roku został mianowany: podinspektorem Policji nadkom. Mariusz Wierciński

Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu,  z dniem 24 lipca 2019 roku zostali mianowani:

nadkomisarzem Policji

kom. Anna Jabłońska, kom. Krzysztof Markowicz

komisarzem Policji

podkomisarz Artur Jażdżyk, podkomisarz Paweł Jakimiec, podkomisarz Michał Kołpaczyński, podkomisarz Maciej Żółtek

aspirantem sztabowym Policji

st. asp. Michał Kwasiborski, st. asp. Cezary Zdunek, st. asp. Piotr Pikus, st. asp. Agnieszka Mikołajczak

starszym aspirantem Policji

asp. Adam Skotnicki, asp. Andrzej Chojnowski

aspirantem Policji

mł. asp. Paweł Szepczynski, mł. asp. Robert Lewandowski, mł. asp. Tomasz Leszczyński, mł. asp. Michał Gnas, mł. asp. Dominik Jaworski, mł. asp. Krzysztof Szymańczyk

młodszym aspirantem Policji

sierż. szt. Renata Iwańska, sierż. szt. Michał Ślusarski, sierż. szt. Wioletta Białorucka, sierż. szt. Tomasz Brzeziński, sierż. szt. Jakub Podgórski, sierż. szt. Tomasz Żebrowski

sierżantem sztabowym Policji

st. sierż. Waldemar Błachnio, st. sierż. Michał Czarnewicz, st. sierż. Rafał Duriasz, st. sierż. Katarzyna Dzierżanowska, st. sierż. Aleksandra Szweda-Kraszewska, st. sierż. Paweł Wesołowski

starszym sierżantem Policji

sierż. Mariusz Byłeń, sierż. Paweł Kuciński, sierż. Kamil Kowalczyk, sierż. Piotr Lewandowski, sierż. Łukasz Parzuchowski

sierżantem Policji

st. post. Adrian Rzeczkowski, st. post. Piotr Motacki, st. post. Sebastian Smoliński

Rozkazem personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, z dniem 24 lipca 2019 roku zostali mianowani:

starszym posterunkowym Policji

post. Emil Drozd, post. Adrian Jaskółowski, post. Krystian Kałędkowski, post. Adrian Sławski, post. Kamil Waszczak, post. Mateusz Wylot, post. Mariusz Pawlicki

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju miasta Ciechanów Kapituła medalu „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA” na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. przyznała medal „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA”  podinspektorowi Piotrowi Mitterowi

Komendant Główny Policji  w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej przyznał nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Wyróżnieni zostali:

asp. Adam Skotnicki, mł. asp. Krzysztof Szymańczyk, kom. Paweł Jakimiec, asp. szt. Jarosław Ciachowski, asp. szt. Waldemar Kaczerski, asp. szt. Marek Kolonowski, podkom. Sylwester Nowicki, asp. szt. Piotr Kierzkowski, mł. asp. Jakub Kraśniewski,

sierż. szt. Magda Piętka, mł. asp. Wioletta Białorucka

W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej nagrodzeni zostali pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Wyróżnieni przez KWP z siedzibą w Radomiu zostali

Krzysztof Wernicki oraz Barbara Krysik

Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie  natomiast wyróżnił

Iwonę Krętkowską, Katarzynę Pikus, Kamilę Nosarzewską, Zenona Borowego

Wojciecha Pokrzywnickiego, Annę Górską, Marka Maruszewskiego, Zdzisława Englota, Izabelę Garnowską, Alinę Zera, Zofię Krużmanowską, Małgorzatę Zawadę, Hannę Murawską, Marcina Zielińskiego, Romana Szczecińskiego, Włodzimierza Szpojankowskiego

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Cicholska, wyróżniła

mł. asp. Wiolettę Białorucką oraz  mł. asp. Jakuba Podgórskiego

W uznaniu zasług policjantów i pracowników Policji współpracujących z samorządami powiatu ciechanowskiego Starosta Ciechanowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi:

asp. szt. Mariusza Malickiego, asp. Grzegorza Sekułę, nadkom. Daniela Ostrowskiego, Barbarę Sosnowską, Iwonę Król, Katarzynę Wiśniewską

Doceniając zaangażowanie ciechanowskich policjantów i pracowników Policji                           w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście, Prezydent Miasta Ciechanów przyznał nagrody rzeczowe dla:

asp. szt. Zbigniewa Kruszewskiego, asp. szt. Zbigniewa Kołakowskiego, Krzysztofa Kucharczyka, Bożeny Kapczyńskiej, podkom. Bożeny Kuklak, Marii Pikus

Doceniając zaangażowanie policjantów z Posterunku Policji w Glinojecku w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Glinojeck, Burmistrz Łukasz Kapczyński przyznał nagrody rzeczowe dla:

asp. szt. Mariusza Żukowskiego, asp. szt. Jarosława Ciachowskiego, oraz

sierż. szt. Rafała Dudzińskiego

N/w odznaczenia będą wręczone w innym terminie

Prezydent RP wydał postanowienie o nadaniu odznaczeń

Za długoletnią służbę złotym medalem odznaczeni zostali :

Maria Pikus, Jan Rogulski

Za długoletnią służbę srebrnym medalem odznaczony został :

podkom. Artur Jażdżyk, asp. szt. Grzegorz Przybysz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”

kom. Wiesławowi Blekickiemu

Brązową odznakę „Zasłużony Policjant”

podinsp. Robertowi Stawiskiemu, mł. asp. Tomaszowi Leszczyńskiemu