Coraz więcej Kół Gospodyń Wiejskich

Ok. 500 na Mazowszu i ponad 5 tys. w całym kraju – kobiety mieszkające na wsi chcą spotykać się i działać w ramach Kół Gospodyń Wiejskich.

W Grudusku spotkała się z nimi wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska.