Ćwiczenia „KOLEJ 2018” w Nasielsku

Na początku września w Nasielsku przeprowadzono ćwiczenia, podczas których sprawdzono skuteczność działania i współpracy służb ratunkowych na wypadek wystąpienia zagrożenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym. To już trzecie ćwiczenia, w ramach których szkolą się pracownicy Kolei Mazowieckich.

Ćwiczenia zorganizowali:  STAROSTA i WICESTAROSTA NOWODWORSKI wraz z PKP POLSKIMI LINIAMI KOLEJOWYMI S.A. oraz „KOLEJAMI MAZOWIECKIMI – KM” SP. Z O.O. Zostały w nie zaangażowane następujące służby: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
OSP Nasielsk, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Straż Ochrony Kolei, Burmistrz Nasielska, Grupa pozoracji oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BIqgG3XiO0M[/embedyt]

Scenariusz ćwiczeń:

W rejonie stacji kolejowej doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego z samochodem osobowym. Akcję rozpoczynają kierownik pociągu oraz maszynista: informują dyżurnego stacji Nasielsk, że podjęli wszelkie czynności przewidziane procedurami PLK w przypadku tego typu zdarzeń. Następnie kierownik przekazuje zgłoszenie pod numer alarmowy i opisuje sytuację. Po otrzymaniu informacji dyżurny PSK PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wzywa odpowiednie służby. Na miejscu zdarzenia doszło do pożaru samochodu osobowego, zakleszczenia drzwi wagonów pociągu, w którym przebywają osoby poszkodowane i ranne oraz przemieszczenia się jednego wagonu poza tory. Dodatkowo panuje silne zadymienie z powodu pożaru samochodu osobowego.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji działań, sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych, podczas zagrożeń występujących w różnego rodzaju wypadkach i katastrofach. Każde tego typu ćwiczenia pomagają określić i sprecyzować zadania, jakie spoczywają na poszczególnych podmiotach. Zdobyte doświadczenie pozwala w przyszłości realizować zadania na jak najwyższym poziomie.

– Dzisiejsza „katastrofa” to, na szczęście, tylko symulacja. Właśnie podczas takich ćwiczeń mamy okazję sprawdzić sposób działania służb ratowniczych, tego, na ile skutecznie działa łączność pomiędzy nimi. Jest to także sprawdzian umiejętności współpracy służb działających z ramienia Kolei Mazowieckich z innymi instytucjami. Myślę, że dzisiejsze ćwiczenia udowodniły, że jesteśmy gotowi na tego typu zdarzenia i potrafimy skutecznie ze sobą współpracować – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich, dyrektor handlowy.

Dariusz Grajda podkreślił także, że tego typu akcje mają przede wszystkim sprawdzić w jaki sposób pracownicy Kolei Mazowieckich zachowują się w tak ekstremalnych sytuacjach.

– Najistotniejszy w takich sytuacjach jest pierwszy sygnał, który musi dotrzeć do właściwych służb. Kierownik pociągu natychmiast musi rozpoznać teren, zobaczyć co się wydarzyło i zawiadomić odpowiednie służby. Maszynista powinien powiadomić najbliższy posterunek ruchu. Ćwiczenia są potrzebne, bo pozwalają oswoić się naszym pracownikom z sytuacją zagrożenia.

Przygotowanie służb ratowniczych i pracowników KM chwalił mł. bryg. Mariusz Wyszyński, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim:

– Akcja „KOLEJ 2018” zarówno pod względem technicznym, tj. wykorzystania sprzętu, parametrów tego sprzętu, zaangażowania osób do poszczególnych działań, jak też zamiaru taktycznego
i koordynacji tych działań była prowadzona na wysokim poziomie.

– Celem ćwiczeń jest koordynacja działań wszystkich służb, żeby uczestnicząc w tego typu zdarzeniach mogły razem sprawnie współpracować i żeby wspólna akcja była przeprowadzona
w pełni profesjonalnie. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie działań – mówił Paweł Calak, wicestarosta nowodworski.

W 2017 roku Koleje Mazowieckie uczestniczyły w Powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych Powiatu Łosickiego. Całe wydarzenie odbyło się pod kryptonimem „Toczna 2017”. Ćwiczenia były także okazją do szkolenia dla Sekcji Drużyn Konduktorskich Kolei Mazowieckich.

W 2016 roku Koleje Mazowieckie brały udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych zastępów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu otwockiego oraz służb i instytucji współdziałających z systemem. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie zlokalizowanym
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej. Odbyły się one pod kryptonimem „KOLEJ 2016”.

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”