Ćwiczenia w gminie Regimin. Bezpieczeństwo wspólnym wysiłkiem

Symulowany wybuch gazu, ranne osoby, ewakuacja, transport, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, piesze patrole i posterunki obserwacyjne – tak właśnie wyglądało szkolenie rotacyjne żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytorialsi w miniony weekend współpracowali razem z Ochotniczą Strażą Pożarną doskonaląc umiejętności podczas akcji kryzysowej na terenie Tłoczni Gazu „Europol”.

W miniony weekend podczas szkolenia rotacyjnego żołnierze 51 batalionu lekkiej piechoty w Ciechanowie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Lekowa, Pawłowa i Szulmierza brali udział w ćwiczeniach symulujących wybuch gazu w Tłoczni Gazu „Europol”. Takie działania pozwalają na sprawdzenie gotowości reakcji służb w przypadku rzeczywistego zagrożenia, a także doskonalenie umiejętności, zdobytej wiedzy i zdolności organizacyjnych, które mogą być wykorzystane przy wsparciu działań ratunkowych i zarządzania kryzysowego.

W ramach współpracy żołnierzy Mazowieckiej Piątki i Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowano wspólne szkolenie. Scenariusz epizodycznego ćwiczenia zakład ogłoszenie sygnału o wybuchu gazu przez Straż Pożarną i wezwanie na miejsce zdarzenia Terytorialsów. Żołnierze rozstawili posterunki obserwacyjne, wystawili patrole piesze oraz zabezpieczyli teren wokół zagrożonego obszaru – Tłoczni Gazu. Najważniejszym momentem podczas działań była szybka ewakuacja rannych z Tłoczni i udzielenie pierwszej pomocy.

Założeniem wspólnych działań była skuteczna i szybka reakcja na zdarzenie, która prowadzi do zminimalizowania skutków katastrofy i zapewnienia pomocy poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowej. Tłocznie Gazu są kluczowym elementem w zapewnieniu ciągłości dostaw i stabilności systemu energetycznego, dlatego ważnym jest, żeby były one zabezpieczone i utrzymane w taki sposób, który umożliwia funkcjonowanie nawet w przypadku sytuacji awaryjnych czy zagrożeń.

***

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

Zespół prasowy 5 MBOT, kpr. Renata Jaskulska

Fot. 5. MBOT