Ćwierć miliona zł pomocy z powiatu dla miasta

250 tys. zł chce przekazać powiat ciechanowski miastu Ciechanów. Byłoby to dofinansowanie zadania pod nazwą: “Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej”.

Ulica Kącka w Ciechanowie to droga powiatowa. Istniejące systemy odwadniania nie radzą sobie z nadmiarem wód opadowych. “Powiązanie sieci kanalizacji deszczowej ulicy Plenerowej – drogi gminnej i ulicy Kąckiej – drogi powiatowej przyczyni się do lepszego funkcjonowania tych sieci, szczególnie w warunkach opadów odbiegających od norm” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się 15 maja na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. Jeśli radni uchwałę podejmą – szczegółowe warunki udzielenia pomocy określi umowa zawarta między Zarządem Powiatu Ciechanowskiego, a Prezydentem Miasta Ciechanów.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne