Cykliści z “Korony” na patriotycznym rajdzie

Cykliści z ciechanowskiego Klubu “Korona” zorganizowali pierwszy w tym roku rowerowy rajd patriotyczny pod patronatem wójta gminy Regimin Marioli Kołakowskiej, we współpracy z OSP Zeńbok, by uczcić pamięć Powstańców Styczniowych 1863 r. i kultywować patriotyczne tradycje.

Uczestnicy rajdu wyruszyli sprzed Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Odwiedzili cmentarz w Lekowie i cmentarz w Zeńboku, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod powstańczą, symboliczną mogiłą, oraz kościół parafialny. O powstańczych walkach z 1863 r. na północnym Mazowszu opowiadał znany, ciechanowski historyk Jacek Hryniewicz – członek Klubu “Korona”.

Rajd zakończyło się spotkanie integracyjne przygotowane przez Hotel i Restauracja Korona w Ciechanowie oraz OSP Zeńbok. – Dziękuję za owocną współpracę – skomentowała wójt Mariola Kołakowska.

red
Fot. FB Mariola Kołakowska