Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie już działa

– Bez wsparcia wicemarszałek Elżbiety Lanc i poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej byłoby nam bardzo trudno przekonać Narodowy Fundusz Zdrowia do zakontraktowania tych świadczeń, a tym samym do otwarcia poradni – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa.


Zespół terapeutyczny Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży tworzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży -świadczący porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne. Porada diagnostyczna ma na celu ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. Pacjent może wymagać od jednej do trzech porad diagnostycznych. W ramach porady terapeutycznej kontynuowane jest leczenie. Porada kontrolna jest ogólną oceną osiągniętych rezultatów leczenia. Dwóch psychologów – świadczących porady psychologiczne diagnostyczne (od 1 do 3 porad) i porady psychologiczne stanowiące elementy wdrożonego planu leczenia. Dwóch psychoterapeutów – prowadzących sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

– Cały zespół Poradni, prowadził będzie sesje wsparcia psychospołecznego, polegające na oddziaływaniu psychospołecznym na jedną osobę lub grupę od dwóch do sześciu6 osób. Sesja kierowana jest do pacjentów lub ich rodzin oraz innych osób stanowiących oparcie społeczne małoletniego pacjenta. Wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku – informuje ciechanowski Szpital.

Obecnie w poradni zapisanych jest 50 pacjentów. Ciechanowski Szpital, zawarł z NFZ umowę na udzielanie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży (porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii, programy) od 1 lutego tego roku do 30 czerwca roku przyszłego.

red
Fot. SSzW w Ciechanowie