Czy ktoś zajmie się wrakiem?

Na ul. Grota-Roweckiego od wielu miesięcy stoi wrak osobowego auta. Nasz Czytelnik alarmuje, że żadna ze służb się nim nie interesuje.

-Na ul. Grota Roweckiego od ponad pół roku stoi wrak auta. Wprawdzie jest to gdzieś w głębi, od tzw kuchni. Niemniej jednak nasze władze się tym nie interesują – napisał w mailu do redakcji.

Wrak nie ma kół, maski, przednich lamp. Przedział silnika wygląda na mocno zdewastowany.

A my przypominamy artykuł 50a prawa o ruchu drogowym: “Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.”

Tak więc czekamy na szybką reakcję służb,