Czyste Powietrze w gminie Gołymin-Ośrodek

Gmina Gołymin-Ośrodek podsumowała realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na swoim terenie – według stanu na koniec czerwca.

Złożono 76 wniosków, zawarto 64 umowy, zrealizowano 42 przedsięwzięcia. Łączna kwota wypłaconych dotacji to 716 tys. 243 zł 97 gr.

W Urzędzie Gminy Gołymin-Ośrodek funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze” czynny w każdy wtorek w godzinach 12. -17. i piątek w godzinach 8. -13.

Informacje o Programie: http://www.golymin-osrodek.pl/asp/program-czyste-powietrze https://czystepowietrze.gov.pl https://wfosigw.pl/czyste-powietrze https://wfosigw.pl/doradztwo-energetyczne

Red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne