Na ciechanowskim cmentarzu komunalnym budują kolumbarium

Kolumbarium pomieści prawie trzy tysiące urn z prochami zmarłych. 11 lipca rozpoczął się pierwszy etap prac, który obejmie budowę 180 nisz (każda na maksymalnie 4 urny). Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie w ramach koncesji udzielonej przez miasto.

– Kolumbarium powstaje za budynkiem administracji cmentarza przy ul. Gostkowskiej – w obszarze, na którym aktualnie nie ma grobów. Zostanie wpisane w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter. Postulaty w sprawie powstania kolumbarium kierowali mieszkańcy. Stało się to uzasadnione rosnącą liczbą tzw. pochówków urnowych – informuje Urząd Miasta Ciechanów. – Zespół kolumbariów przy ul. Gostkowskiej utworzą moduły zestawione ze sobą w równoległe ciągi. Będą osłonięte od góry, frontu i z tyłu płytami z granitu. Natomiast frontowe płyty kamienne zostaną podzielone na indywidualne tablice epitafijne dla każdej z nisz na urny.

Elewacja kolumbariów będzie oświetlona przy pomocy naświetlaczy led o niskiej mocy, wbudowanych w podłoże. Nawierzchnia przy modułach zostanie utwardzona mieszanką żwirową, zagęszczoną na naturalnym podłożu. Odwiedzający miejsca pochówku będą mieli do dyspozycji ławki wykonane z betonu z drewnianymi siedziskami oraz dwa punkty czerpania wody.

red

Fot. UM Ciechanów