Dawna “Łydynia” zostanie zrewitalizowana

Ciechanowski Urząd Miasta ogłosił przetarg na kompleksową renowację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2. – Po remoncie nieużytkowanego obecnie obiektu nadane mu będą nowe funkcje. Znajdzie się tam bar mleczny i przestrzeń dla organizacji pozarządowych. Uzyskano już wszystkie wymagane zgody i pozwolenia – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Budynek zostanie wyremontowany zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Remont będzie przeprowadzony m.in. na podstawie historycznych zdjęć. Na parterze znajdzie się przestrzeń dla gastronomii, natomiast górną kondygnację zajmą organizacje pozarządowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym.

– Kubatura obiektu wynosi niemal 2 tys. m3. Przebudowie poddana zostanie elewacja, która będzie nawiązywać stylistyką do oryginalnej formy architektonicznej budynku z początku ubiegłego wieku. Ze względu na charakter zabytkowy, elewacja w całości zostanie odtworzona do stanu pierwotnego. Tynk, który został wykonany w późniejszym etapie użytkowania obiektu będzie skuty, cegły oczyszczone i zabezpieczone – informuje rzeczniczka Ratusza. – Poza zmianą wizualną elewacji remont przejdą: cała konstrukcja, stropy, dach, instalacje, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zamontowana zostanie winda. Z uwagi na zły stan techniczny więźby dachowej konieczna będzie całkowita wymiana jej konstrukcji. Dach, ze względu na charakter zabytkowy, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i pokryty blachą tytanowo-cynkową na rąbek. Gastronomia na parterze będzie wyposażona w kuchnię z chłodniami, zaplecze sanitarne, magazyn i niezbędne pomieszczenia do jej funkcjonowania zgodnie z przepisami. Klatka schodowa zostanie wydzielona za pomocą ścian działowych i szklanej witryny. Na piętrze przewidziano funkcje biurowe. Znajdzie się tam obszerne pomieszczenie do pracy (tzw. open space) z wygrodzonym miejscem na spotkania, pomieszczenia pomocnicze/techniczne, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny. Na poddaszu umieszczone będą centrale wentylacyjne i nadszybie windy. Zakres przeprojektowania budynku uwzględnia zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 wzniesiono w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej na terenie Ciechanowa wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni (ul. Fabryczna). Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod „Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski.

– Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej – dodaje Paulina Rybczyńska.

Red

Fot. UM Ciechanów