Gmina Ciechanów bierze milion kredytu

Gmina Ciechanów chce zaciągnąć milion zł kredytu. Cel: „na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap” i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko”.

Okres kredytowania: od 21 września tego roku do 30 września 2026 r. Gmina chce spłacać kredyt w pięciu rocznych ratach po 200 tys. zł, począwszy od 30 listopada 2020 r. Jako zabezpieczenie gmina wystawi: „weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową podpisana przez Zamawiającego, przy kontrasygnacie Skarbnika”.

Termin składania ofert: 14 września br. do godz. 10.

Red

Fot. Pixabay.com