Delegacja 5. Mazowieckiej Brygady OT w Gruzji

Delegacja 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Rój” w październiku br. udała się do Gruzji. Głównym celem wizyty było omówienie współpracy ze stroną gruzińską, poznanie jej systemu szkolenia oraz warunków i specyfiki służby.

W czerwcu br. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej gościła attaché obrony Gruzji oraz ambasadora – Zuraba Beridze. Delegacja gruzińska zapoznała się z wyposażeniem oraz z uzbrojeniem żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady OT. Mając na uwadze, że jednostki wojskowe Gwardii Narodowej Gruzji są partnerem zagranicznym dla mazowieckich terytorialsów, delegacja 5 MBOT na czele z dowódcą płk. Mieczysławem Gurgielewiczem udała się z początkiem października do Gruzji.

Celem październikowej wizyty było zapoznanie z zadaniami oraz potencjałem szkoleniowym gruzińskiej obrony terytorialnej. Przedstawiciele 5 Mazowieckiej Brygady OT spotkali się z przedstawicielami 20 Brygady GNG w Telavii. Dowódca gruzińskich Terytorialsów, płk Zaza Tatunaschvili przedstawił proces szkolenia ochotników gruzińskich, wizytując z polską delegacją ośrodek szkolenia 20 Brygady GNG w Paldo.

Ciekawostką jest fakt iż, koszary 20 Brygady z Telavii bardzo przypominały nasze ciechanowskie zabudowania. Ponadto warto zaznaczyć, że dowódca Gwardii Narodowej Gruzji jest byłym Atachee Obrony Gruzji w Polsce, co znacznie ułatwiło wymianę doświadczeń jak i sam przebieg rozmów – podsumował szef współpracy cywilno-wojskowej 5 MBOT, mjr Marcin Dominiak.

Jednym z wielu przedsięwzięć była wizyta w Dowództwie Gruzińskiej Gwardii Narodowej w Tbilisi, której dowódca – gen. bryg. Roman Jokhadze przedstawił polskim gościom procedurę rekrutacji, organizacji szkolenia ochotników oraz zarządzania ich kompetencjami. Podczas spotkania przeanalizowano zadania oraz wyzwania na przyszłość, jakie stoją przed formacjami obrony terytorialnej w dobie zmieniających się zagrożeń. Strona gruzińska wyraziła chęć wspólnych szkoleń i wymiany doświadczeń. Pierwsze działania z naszymi partnerami planowane są w pierwszej połowie przyszłego roku. Tego rodzaju spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń i informacji, a także budowanie regionalnej współpracy pomiędzy formacjami terytorialnymi.

Elżbieta Obrębska, rzecznik prasowy 5. MBOT

Fot. 5. MBOT