Na Mazowszu w ramach „Dobrego startu” wypłacono już ponad 660 tys. świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 4,4 mln świadczeń z programu “Dobry start” na kwotę ponad 1,3 mld zł, z czego niemal 200 mln zł trafiło na Mazowsze. Wnioski można składać do 30 listopada.

W ramach programu rodzice lub opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka uczącego się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

– Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono już dla około 4,5 mln dzieci. Oznacza to, że blisko 100 proc. uprawnionych rodziców i opiekunów złożyła już wniosek. ZUS wypłacił już w ramach programu ponad 1,3 mld zł. W naszym regionie ZUS obsłużył do tej pory ponad 480 tys. wniosków złożonych dla ponad 690 tys. dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start” na Mazowszu to prawie 200 mln zł. – podkreśla rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich) lub osoba usamodzielniana. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pamiętaj o złożeniu wniosku

O wyprawkę szkolną można ubiegać do 30 listopada 2022 roku. Wnioski można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia. Pieniądze z programu “Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start – za pośrednictwem portalu PUE ZUS – tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada 2022 roku.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy złożono wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne