Straciła poparcie. Czy straci stanowisko?

Ciechanowscy ludowcy cofnęli swoje poparcie dla starosty Joanny Potockiej-Rak. Niewykluczone, że w Radzie Powiatu powstanie nowa koalicja.

Przypomnijmy: pod koniec września Joanna Potocka-Rak zrezygnowała z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jak oznajmiła – z powodów osobistych. Na początku października zadeklarowała natomiast, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska starosty.

Tymczasem powiatowe władze PSL wydały oświadczenie w tej sprawie. „Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ciechanowie przyjmuje rezygnację Pani Joanny Potockiej-Rak z członkostwa w PSL, co jest równoznaczne z utratą członkostwa w Klubie Radnych PSL i rezygnacją z rekomendacji do pełnienia funkcji starosty ciechanowskiego. Jednocześnie Zarząd Powiatowy PSL w Ciechanowie upoważnił trzyosobowy zespół do prowadzenia rozmów w sprawie utworzenia koalicji na poziomie powiatu”.

Co dalej? Póki co władzę w powiecie sprawuje koalicja PSL – Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze i PO. Ludowy przed rezygnacją Potockiej-Rak mieli 7 mandatów, CBUW – ma 4, a PO – 2. W opozycji pozostaje 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości i jeden z listy „Prawi i Solidarni”. Wiemy, że toczą się rozmowy między PSL, a PiS. Teoretycznie obydwa kluby mają razem 13 radnych – czyli akurat tyle ile potrzeba do odwołania starosty. Nie wiadomo jednak, czy partyjnej dyscyplinie w przypadku takiego głosowania poddadzą się radne PSL, które uważane są za związane ze starostą.

Poczekamy, zobaczymy. Wiele powinno się wyjaśnić jeszcze przed końcem października.

Red

Fot. Marek Szyperski/Joanna Potocka-Rak na sobotnim II Ciechanowskim Hubertusie