Dla Ciechanowa, Dąbka i Gołotczyzny

Dodatkowe 170 mln zł na inwestycje w województwie przeznaczy samorząd województwa mazowieckiego. Wsparcie dostaną też placówki z subregionu ciechanowskiego.

Dzisiaj (wtorek, 19 marca) obradował sejmik województwa mazowieckiego. Radni zdecydowali m.in. o dokapitalizowaniu lotniska w Modlinie, przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego na modernizację mazowieckich szpitali, instytucji kultury i szkół, a także przeznaczeniu środków na programy wsparcia dla samorządów lokanych.

Ponad 136 tys. zł  na naprawę angiografu otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. -Wsparcie otrzyma także Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. 179 tys. zł placówka przeznaczy na wymianę podziemnego zbiornika oleju opałowego. Z kolei Zespół Placówek w Gołotczyźnie otrzyma 174 tys. zł na wymianę kotłów olejowych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego