Dla młodych strażaków z Modły

Młodzieżowa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Modły w gminie Ciechanów otrzymała umundurowanie koszarowe.

Zakup sfinansowano z funduszy przekazanych przez powiat ciechanowski.

Fot. UG Ciechanów