Dlaczego miasto nie chce dać na Kupalnockę?

Ciechanowski koncert XXII Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych “Kupalnocka” wciąż stoi pod znakiem zapytania. Powód? Urząd Miasta zapowiedział wycofanie się z dofinansowania imprezy.

Zapytaliśmy o to wiceprezydenta Ciechanowa Cezarego Chodkowskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=myY3Yc_1Hik’]

Przypominamy stanowisko w tej sprawie zajęte przez Powiatowe Centrum Kultury Sztuki, głównego organizatora ciechanowskiego koncertu.

Lubiany przez ciechanowian festiwal folklorystyczny KUPALNOCKA może się tym roku nie odbyć z braku funduszy.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka są organizowane od 22 lat przez cztery miasta z płn. Mazowsza: Ciechanów, Glinojeck, Płońsk oraz Serock. Każde miasto zaprasza jeden zespół z zagranicy, gości go u siebie, finansuje, zapewnia program, organizuje koncert Galowy (a także występy w placówkach, parady i korowody), pokrywa część kosztów transportu. Wydatki związane z organizacją Kupalnocki sięgają w każdym mieście kwoty ok. 50 tysięcy złotych. Same koszty przygotowania Koncertu Galowego w Ciechanowie są wysokie – dotyczą zapewnienia ochrony, wynajęcia zadaszenia sceny, zapewnienia przenośnych toalet, wywozu nieczystości, opłaty za zużyta energię elektryczną, druku plakatów, okolicznościowych znaczków dla uczestników festiwalu oraz pamiątek dla zagranicznych gości. W tym roku XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2013 zaplanowano w dniach 2 –7 lipca 2013 r. Koncert Galowy w Ciechanowie ma się odbyć 6 lipca (sobota) 2013  r. na Błoniach Zamkowych w Ciechanowie.

Organizatorem Kupalnocki w Ciechanowie jest zawsze Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej (dawniejszy WDK). Ze względu na wysokie wydatki instytucja ta nie jest jednak w stanie sama pokryć z własnych środków całości kosztów – zawsze organizowała Kupalnockę przy wsparciu finansowym samorządów: dawniej wojewódzkiego, a od kilkunastu lat powiatowego i miejskiego. W tym roku jednak władze Ciechanowa odmówiły pomocy finansowej. W odpowiedzi na prośbę PCKiSz wiceprezydent Cezary Chodkowski odpisał, że „ze względu na ograniczenia budżetu miasta, w roku bieżącym zmuszeni jesteśmy zrezygnować z udziału w realizacji wielu ważnych i interesujących przedsięwzięć społecznych i kulturalnych […[ również XXII  Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka ze względu na brak środków finansowych nie będą mogły być dofinansowane z budżetu miasta”.

Dla mieszkańców Ciechanowa (impreza jest adresowana głównie do nich) byłaby to wielka strata. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka mają bowiem długą tradycję, są co roku oczekiwane, bo po prawie ćwierć wieku wpisały się w kalendarz kulturalny Mazowsza. Barwne, żywe widowiska są lubiane przez widzów, gdyż propagują folklor różnych narodów, kultywując jednocześnie polskie tradycje obrzędowe. Warto przypomnieć, że w ciągu 22 lat festiwal gościł zespoły z różnych państw świata. Uczestniczą w nim także przedstawiciele najważniejszych władz, często także z zagranicy (np. w ubiegłym roku z ambasady Słowacji). Niestety, w tym roku XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2013 mogą się nie odbyć. Może jednak prezydent Ciechanowa powtórnie rozważy w nich udział, także finansowy?