Dodatkowe pieniądze dla ciechanowskiego Szpitala

Sejmik Wojewódzki przyznał dodatkowe pieniądze dla mazowieckich szpitali, instytucji kultury, szkół i bibliotek.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma ponad 850 tys. zł   na zakup sprzętu i modernizację pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

fot. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie