Droga S 7: jest już wygodnie na północ od Płońska, teraz czas na południe

– Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Modlin i Czosnów. Umożliwia ona rozpoczęcie robót w terenie – poinformował warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Co jest do wykonania

Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Obecna dwujezdniowa droga ekspresowa S7 o przekroju dwupasowym na odcinku ok. 10 km, zostanie zastąpiona trasą z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Most na Wiśle w Zakroczymiu będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Konstrukcja obiektu zostanie uzupełniona również o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zgodnie z zawartym kontraktem, wykonawca dokonał wyboru rodzaju nawierzchni, trasę główną zbuduje w technologii bitumicznej. Droga będzie spełniać najwyższe kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne.
 

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest Budimex. Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł została podpisana 12 maja 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r. Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one m.in. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID. Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót to termin ukończenia może zostać przesunięty.

S7 Płońsk – Czosnów

Budowa 35 kilometrów drogi ekspresowej została podzielona na trzy zadania, a umowy na realizację podpisaliśmy w 2020 r. Dla zadania Załuski – Modlin 9 lipca, a dla odcinka Siedlin – Załuski 30 września.
Dla tych dwóch odcinków Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania decyzji na przełomie III i IV kwartału 2022 r., co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie. Zakończenie robót dla tych dwóch odcinków przewidziane zostało na wiosnę/lato 2025 r.
 

S7 na północ od Stolicy

Dla odcinka Czosnów – Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Planujemy jeszcze w tym roku ogłosić postępowanie przetargowe. Natomiast dla odcinka Kiełpin – Warszawa przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na kolejny etap realizacji inwestycji. 

16 listopada 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Obecnie prowadzone są postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie zaskarżonej decyzji GDOŚ. Do chwili obecnej zapadł wyrok dotyczący braku podstaw do wstrzymania wykonalności DŚU. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. Harmonogram jej realizacji będziemy mogli podać po uzyskaniu środków finansowych. 

źródło i fot. GDDKiA O/Warszawa

O czterech odcinkach pomiędzy Płońskiem, a Napierkami w Warmińsko-Mazurskim czytaj tutaj: https://www.ciechtivi.pl/siodemka-miedzy-napierkami-a-plonskiem-w-calosci-dwujezdniowa/