Drożeją bilety Kolei Mazowieckich

Średnio o 10 proc. zdrożeją od 1 lutego bilety w pociągach Kolei Mazowieckich. Jak tłumaczy spółka: podwyżka jest konsekwencją wzrostu opłat za energię oraz płacy minimalnej.

-Ceny biletów na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzrosną średnio o 10 procent. Jest to podyktowane przede wszystkim wzrostem opłat za energię trakcyjną – jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoźnika – prawie o 65 proc. za 1 MWh. Ponadto spółka poniesie wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 proc. w stosunku do 2019 r. – informują Koleje Mazowieckie. – Podniesienie cen biletów nie rekompensuje w całości podwyżki cen energii trakcyjnej. Pozostałą część pokryje samorząd województwa mazowieckiego w postaci rekompensaty.  Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka cen biletów Kolei Mazowieckich miała miejsce w 2015 r.