Dwór w Klicach będzie uratowany

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oficjalnie przekazał Zespół Dworko-Parkowy w Klicach, gm. Regimin na rzecz Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego.

– W Urzędzie Gminy Regimin omówiliśmy koncepcję projektową rewitalizacji zabytkowego budynku oraz parku. W przyszłości obiekt przeznaczony będzie do działań społecznych, uwzględniając historię, kulturę oraz działania poprzednich mieszkańców. W bezpośrednim otoczeniu dworu powstaną strefy ogrodowe oraz strefa relaksu. Planowane jest również powiększenie powierzchni obecnego stawu oraz zagospodarowanie jego brzegu do celów rekreacyjnych – poinformowała w mediach społecznościowych wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.

– Bardzo dziękuję pani prezes Oldze Grabowskiej oraz pani wiceprezes Teresie Marchwickiej Grabowskiej, a także panu Michałowi Salamonowiczowi – członkowi komisji rewizyjnej jak również panu Pawłowi Smolińskiemu – zastępcy dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – oddział terenowy w Warszawie i panu Andrzejowi Nizielskiemu głównemu specjaliście KOWR OT Warszawa za bardzo merytoryczne i rzeczowe spotkanie – komentowała pani wójt. – Chciałabym również podziękować panu wiceministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, posłowi IX kadencji Rafałowi Romanowskiemu za wsparcie i wyrażenie zgody na dokonanie przez KOWR tego niezwykłego przedsięwzięcia. Przywracanie do życia miejsc, które utraciły swoją pierwotną funkcję, stanowi przykład inwestycji przynoszących korzyści zarówno dla społeczności lokalnej jak i całego całego kraju.

Jak pisał Piotr Libicki w publikacji “Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu” (wydawnictwo Rebis) – “W końcu XVIII wieku Klice były własnością Bromirskich, w tym w 1783 roku sędziego kapturowego Józefa Bromirskiego lub sędziego grodzkiego zakrzewskiego Kazimierza Bromirskiego. W XX wieku w rękach Bojanowskich, w tym w 1909 roku i pod koniec lat dwudziestych Michała Bojanowskiego. Majątek liczył wówczas 441 hektarów. Michał Bojanowski (1865–1932) był posłem na Sejm Ustawodawczy, senatorem RP w latach 1922–1928 z ramienia Stronnictwa Narodowego. Bojanowscy pozostawali właścicielami Klic do końca. Szymon Bojanowski (ur. 1902), syn Michała Bojanowskiego właściciela Klic, ppor. piechoty Wojska Polskiego, został zamordowany przez Rosjan w Katyniu w 1940 roku. Pierwotny dwór nie zachował się. Nowsze skrzydło u progu ruiny”.
I dalej o klickim dworze: “Do wzniesionego najpóźniej u schyłku XVIII wieku dla Bromirskich drewnianego dworu z końcem XIX lub początkiem XX wieku dobudowano murowane skrzydło, parterowe, nakryte dachem dwuspadowym, z pozornym ryzalitem na osi przechodzącym w wystawkę dachową. Zarys środkowego ryzalitu tworzy boniowanie analogiczne jak na narożach budynku. Delikatnie neogotycki charakter ma dekoracja wystawki dachowej oraz ścian szczytowych skrzydła. Tworzą ją ostrołukowo uformowane odcinki nadokiennych gzymsów oraz schodkowy fryz wzdłuż linii dachu. Użycie tych motywów jest raczej wyrazem eklektyzmu końca XIX wieku aniżeli świadomej archaizacji budowli jak w przypadku Bieżunia czy – toutes propor-tions gardées – Radziejowic. Nowe skrzydło przejęło funkcję głównej części dworu”.

“Po II Wojnie Światowej dwór został przeznaczony na mieszkania dla pracowników miejscowego PGR-u. Początek lat 60 -tych przyniósł umieszczenie w nowszej części klub “Ruchu” i świetlicę. W latach 60 -tych wymieniono również nad nowszą częścią więźbę dachową oraz poszycie połaci dachowych” – czytamy na portalu www.polskiezabytki.pl

red
Fot. FB Mariola Kołakowska