Dyspensja zwalniająca wiernych od obowiązku udziału we Mszy św. – odwołana

Biskup Płocki Piotr Libera wydał dekret odwołujący dyspensę dla wiernych od udziału we Mszy św. w niedziele i świeta nakazane. Ma to związek ze znacznym spadkiem zagrożenia koronawirusem.

– “Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz decyzję biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, z dniem 20 czerwca 2021 r., odwołuję niniejszym dekret z dnia 23 października 2020 r., nr 2226/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie. Gorąco zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych diecezji płockiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie trwającej jeszcze pandemii”.

BISKUP PŁOCKI +Piotr Libera

KANCLERZ ks. Piotr Grzywaczewski

Fot. pixabay.com