Edukacyjne ferie w Muzeum Romantyzmu

 Od 4 do 8 lutego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze trwały edukacyjne półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 14 lat.

W trakcie pobytu dzieci spędziły czas ucząc się i bawiąc w romantycznym Zespole Pałacowo – Parkowym w Opinogórze. W ramach zajęć zrealizowano między innymi cykl zajęć o historii sztuki, zajęcia o historii, spotkania z hipoterapeutą oraz architektem krajobrazu, warsztaty muzyczne i kreatywne.

Dzieci zwiedziły wystawy stałe w Muzeum i poznały zbiory muzealne. Zajęcia prowadziła historyk sztuki, a dzieci wygodnie leżąc na specjalnie dla nich przygotowanych dywanach słuchały lekcji o historii Krasińskich oraz zdobywały szczegółową wiedzę o zbiorach Muzeum (Portret Zofii z Jabłonowskich Fredro – Karla Gottlieba Schweikarta; Polowanie cesarskie w Gödöllö – Wojciecha Kossaka czy zajęcia o ubiorze na portretach Krasińskich). Zwiedzanie neogotyckiego Zameczku oraz nowej wystawy powozów konnych połączono z zajęciami o życiu codziennym i obyczajowości w XIX w.

Uczestnicy ferii poznali szczegółową budowę i brzmienie instrumentów muzycznych, jakie znajdują się w obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zagrały na prawdziwych organach kościelnych oraz rozwijały swoje umiejętności plastyczne poprzez kreatywne warsztaty.

W ramach zajęć z hipoterapeutą miały możliwość odbycia przejażdżek konnych, a wiedzę o zabytkowej roślinności oraz mieszkańcach ptaszarni zdobywały od architekta krajobrazu.

Zajęcia odbywały się w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych wszystkich obiektów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

BW

Fot. Michał Krzyżanowski, Muzeum Romantyzmu