Masz komputer, nie masz sieci – zgłoś się do Starostwa

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ogłosiło piąty – dodatkowy nabór do projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim – Bezpłatny Internet dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego”.

Wystarczy mieszkać w powiecie ciechanowskim, mieć komputer, nie mieć dostępu do internetu i należeć do którejś z grup docelowych: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 50 roku życia, rodzin zastępczych oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

– Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 22 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu. Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane – informuje Starostwo Powiatowe. – Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy naszego powiatu, w tym miasta Ciechanowa. Osoby, które zostały wykluczone z udziału w projekcie, nie mogą ponownie ubiegać się o udział w nim.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu: 536 800 110. Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Zakwalifikowani do projektu otrzymają bezpłatny dostęp do internetu do 31 lipca 2020 r.

Fot. pixabay.com