Edward Chrostek – człowiek otwarty na innych

Dziś (piątek, 25 stycznia) w Grudusku odbędzie się pogrzeb ś.p. Edwarda Chrostka, znanego ciechanowskiego lekarza, radnego dwóch kadencji (i i V) Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.2o modlitwą różańcową w kościele parafialnym. O godz. 13.  rozpocznie się msza św.

Edward Chrostek urodził się 27 marca 1944 r., zmarł 21 stycznia tego roku.

Zmarłego wspominają:

Być bardziej pomocnym

Ś.p . Edward Chrostek związany był z Gruduskiem – tu się urodził i z Ciechanowem, gdzie pracował jako lekarz. Studia medyczne odbył na Akademii Medycznej w Warszawie , gdzie w 1970 uzyskał dyplom lekarza. Staż lekarski i pierwszą pracę rozpoczął w 1971 roku jako młodszy asystent na oddziale dziecięcym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Mławie , a od 1973 roku już pracuje w szpitalu w Ciechanowie.

Cały czas podnosił swoje kwalifikacje i w 1976 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii , a w 1985 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje również w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Regiminie .

W latach 1993 – 1999 , ś.p. Edward Chrostek pracował jako lekarz wojewódzki , a następnie jako zastępca dyrektora wydziału zdrowia. Nigdy jednak nie porzucił praktyki lekarskiej , wyznawał zasadę , że lekarzem jest się całe życie. W 1996 roku uzyskuje tytuł specjalisty w zakresie organizacji ochrony zdrowia , a w 1997 roku w zakresie medycyny rodzinnej. Przez 3 lata od 2000 roku do 1 lipca 2003 jest Dyrektorem Oddziału Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Ciechanowie , a następnie pełni obowiązki Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Ciechanowie.

Zawsze cieszył się szacunkiem pacjentów, i z powodu swojej dużej wiedzy medycznej i z tego, że był bardzo życzliwy. Z troską pochylał się zarówno nad najmłodszymi jak i dorosłymi pacjentami. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe , aby być bardziej pomocnym. Cieszył się z nowoczesnego sprzętu i całościowej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego , kiedy to w 2014 roku Szpital w Ciechanowie otrzymał na ten cel pieniądze unijne. Wiedział , że żeby dobrze leczyć potrzebna jest zarówno wiedza lekarzy , ich oddanie ale też nowoczesna aparatura.

Ś.p. Edward Chrostek był również społecznikiem, ludowcem, angażował się w pracę samorządu powiatowego, był radnym pierwszej i piątej kadencji Rady Powiatu Ciechanowskiego. Był długoletnim członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego . Za szczególne i ważne osiągnięcia w działalności politycznej, w pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo oświatowej dla ruchu ludowego, wsi i rolnictwa został odznaczony Złotą Koniczynką i najwyższym odznaczeniem ludowym Medalem Wincentego Witosa. Pozostanie w pamięci jako dobry lekarz , wspaniały szef i odpowiedzialny ludowiec. Cześć Jego pamięci.

Elżbieta Szymanik, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Człowiek otwarty na innych

Ś.p. Edwarda Chrostka poznałem w latach 70. ubiegłego wieku. Był jednym z najlepszych pediatrów w Ciechanowie. A ja byłem szczęśliwym ojcem dwóch małych córek. Z tamtego czasu zapamiętałem Jego szczególny ciepły stosunek nie tylko do maleńkich dzieci, ale też zatroskanych rodziców.

Drugie bliskie zetknięcie z ś.p. Edwardem nastąpiło, gdy byłem rzecznikiem prasowym wojewody ciechanowskiego a On był zastępcą dyr. Wydziału Zdrowia. Edwarda cechowała wtedy nie tylko znajomość potrzeb ochrony zdrowia w województwie, ale także uparte i merytoryczne dążenie do rozwoju i stwarzania warunków dla funkcjonowania szpitali. Był lekarzem, ale też w tym wypadku urzędnikiem mającym wizję rozwoju placówek lecznictwa publicznego.

Zapamiętam Go jako dobrego lekarza ale też człowieka, który był otwarty na życzliwą pomoc dla innych.

Zdzisław Zembrzycki, poeta, społecznik, żeglarz

Wspaniały lekarz

Ś.p. Edwarda Chrostka znałam od 1982 roku, pracował w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii jako lekarz. Potem w nowym szpitalu również w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Był typem lekarza społecznika, przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu w Ciechanowie. Był dyrektorem wydziału Zdrowia w Ciechanowie, radnym. Wspaniały lekarz.

Agnieszka Bukowska, radna Powiatu Ciechanowskiego, V kadencji

Dyżurował do końca

Doktor Edward Chrostek….człowiek instytucja, wpisany mocno swoją wieloraką działalnością w ziemię ciechanowską. Świetny lekarz anestezjolog, lekarz wojewódzki, społecznik – radny rady powiatu, a także urzędnik, bo był również dyrektorem oddziału regionalnej kasy chorych w Ciechanowie.

Dla mnie jednak przede wszystkim lekarz naszego, ciechanowskiego szpitala, który zaczynał w 70. latach pracę jako lekarz dyżurny karetki pogotowia, asystent w Oddziale Dziecięcym i OIOM-u. W końcu, do 2016 roku, ordynator SOR-u.

Zapamiętam Pana Doktora jako empatycznego lekarza, oddanego swoim pacjentom, pracującego aktywnie i służącego mieszkańcom Ciechanowa swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Mimo, że był już na emeryturze, cały czas pomagał nam w organizowaniu pracy SOR-u. Dyżurował do końca, na tym jednym z najtrudniejszych i wymagających oddziałów szpitala. Jeszcze w piątek rozmawiałem z doktorem Chrostkiem przed jego wyjazdem do Instytutu Kardiologii. Pamiętam tę naszą rozmowę, pełną uśmiechu, rad Pana Doktora i Jego swoistego żartu i …takim go zapamiętam …

Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Szkoda….

Wiele dobrego zrobił dla pacjentów i rozwoju anestezjologii w ciechanowskim Szpitalu. Był świetnym, oddanym pacjentom lekarzem, udzielał się społecznie. Serdeczny kolega, był członkiem PSL, w pracy dbał o jakość.

Szkoda, że taki człowiek musiał pożegnać się z życiem. Szczerze żałuję i współczuję Rodzinie.

Aleksander Sopliński, były przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, były wiceminister zdrowia

Na zdjęciu: Edward Chrostek (z prawej), z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem podczas otwarcia zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie. Fot. mazovia.pl