Egzaminy gimnazjalne w Ciechanowie bez przeszkód

Wtorkowe egzaminy gimnazjalne w ciechanowskich szkołach publicznych odbędą się zgodnie z planem.

-Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół podstawowych nr 1, 3, 6, i 7, czyli wszystkich miejskich placówek, w których funkcjonują klasy gimnazjalne, wynika że przeprowadzenie jutro egzaminów nie jest zagrożone. Mimo strajku w jednostkach, będzie zapewniona kadra, konieczna do organizacji sprawdzianu – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska. – Jutro, 10 kwietnia, uczniowie klas gimnazjalnych będą pisali część humanistyczną – o godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz o godz. 11.00 z zakresu języka polskiego. Dyrektorzy miejskich szkół zapewniają, że sprawdziany odbędą się. Co do kolejnych dni, nie ma jeszcze potwierdzonych deklaracji.

– Strajk nauczycieli rozpoczął się wczoraj, w Ciechanowie trwa w sześciu szkołach podstawowych i siedmiu przedszkolach, czyli we wszystkich dla których organem prowadzącym jest miasto. W części placówek dzieci wczoraj i dziś nie przyszły na zajęcia. W jednostkach, gdzie obecnych było kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu uczniów, opieka została zapewniona – relacjonuje Renata Jeziółkowska.

Fot. Urząd Miasta Ciechanów