FAŁSZYWY ALARM W DPS KOMBATANT

Trzy strażackie wozy przyjechały dzisiaj rano do Domu Pomocy Społecznej Kombatant na ul. Kruczej
w Ciechanowie. Zadziałał czujnik dymu. Jak się okazało był to fałszywy alarm.