Ferie u Terytorialsów

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczą w podciechanowskich Targoniach pod okiem byłego żolnierza GROM-u.

Fot. Marek Szyperski