Ferie zimowe na poligonie

Pierwszy test – z hartu ducha już zdali! Blisko 70 mieszkańców północnego Mazowsza rozpoczęło „Ferie z WOT”. To szkolenie podstawowe dla ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej, którzy chcą poświęcić czas wolny od nauki na zdobycie żołnierskich umiejętności, aby w przyszłości wspierać lokalną społeczność.

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło się pierwsze w tym roku 16-dniowe szkolenie podstawowe realizowane w ramach kolejnej edycji „Ferie z WOT”. To projekt przygotowany dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz dla tych, którzy ferie zimowe chcą wykorzystać na wojskowe szkolenie, a tym samym dołączenie do ponad 40 tysięcznej formacji Terytorialsów.

Blisko 70 nowych ochotników – mieszkańców północnego Mazowsza, ma już za sobą formalności, czyli sprawy ewidencyjno – finansowe, test sprawności fizycznej, pobrali również umundurowanie i niezbędne wyposażenie. Pierwsze dwa dni szkolenia, to zazwyczaj czas na przystosowanie się do rytmu dobowego jednostki, poznanie żołnierskich zasad, regulaminów, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i najważniejsze – obsługi karabinka MSBS GROT.

Od poniedziałku doświadczeni instruktorzy kompanii szkolnej narzucili przyszłym Terytorialsom większe tempo, bowiem 16 dni – to intensywny czas poświęcony na przekazywanie nowym żołnierzom dużej ilości wiedzy i umiejętności z wojskowego rzemiosła. Na pasach ćwiczeń taktycznych i strzelnicach przejdą szkolenie ze strzelectwa, zielonej taktyki, topografii (praca z mapą, busolą), medycyny pola walki i przetrwania w trudnych warunkach. Wraz z końcem „szesnastki” nowi ochotnicy zmierzą się z pierwszym żołnierskim egzaminem – tzw. pętlą taktyczną. Pozytywne jej zaliczenie będzie przepustką do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej, a tym samym kolejni mieszkańcy północnego Mazowsza staną się żołnierzami Sił Zbrojnych RP.

Choć statystyki wskazują, że najliczniejszą grupę podczas szkolenia w ramach „Ferii z WOT” stanowią uczniowie i studenci, to nie brakuje również ochotników z większym doświadczeniem życiowym w przedziale wiekowym 30-55 lat. Tym razem do 5 MBOT stawiło się na 8-dniowe szkolenie wyrównawcze ponad 30 żołnierzy rezerwy – dla nich będzie to czas odświeżenia niegdyś zdobytej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim poznania specyfiki służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

***

Przypomnijmy, że po szkoleniach (podstawowym i wyrównawczym) prowadzonych w kompanii szkolnej w Ciechanowie, nowi żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej trafią do swoich macierzystych pododdziałów 5MBOT rozlokowanych w: Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

Cykl szkolenia żołnierza WOT trwa 3 lata. Po tym czasie żołnierz osiąga tzw. status ‘combat ready’ czyli pełną gotowość bojową. W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

ELŻBIETA OBRĘBSKA, rzecznik 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 5 MBOT