Gasili, ratowali, ewakuowali. Strażackie ćwiczenia

Trzy dni trwały strażackie ćwiczenia na terenie zakładu mleczarskiego w Winnicy w powiecie pułtuskim. Wzięli w nich udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz druhowie z OSP w Pokrzywnicy, Rębkowie i Winnicy.

– Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na obiekcie. Strażacy doskonalili techniki podawania wody z dużą wydajnością oraz na dalekie odległości przy wykorzystaniu zbiornika do celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na terenie zakładu. Ponadto ćwiczono działania w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, w tym ewakuacji osób poszkodowanych – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

red

Fot. bryg. Cezary Kisiel – Naczelnik Wydziału Operacyjnego, st. kpt. Konrad Chrzanowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (KP PSP Pułtusk)