Będzie wygodniej krótszą drogą z Ciechanowa do stolicy

Do 30 kwietnia przyszłego roku wyłoniona w przetargu warszawska firma Wegarten ma wykonać przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń-Nowe Miasto, odcinka o długości ponad 5 km do granicy powiatu ciechanowskiego z powiatem płoński.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie podpisał umowę z wykonawcą, która obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości 5,260 km, wykonanie chodnika na długości 920m, w miejscu istniejącego zniszczonego, wymianę przepustu pod drogą o śr. 80 cm, odmulenie istniejących rowów wraz z usunięciem zakrzaczeń, umocnienie poboczy kruszywem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość inwestycji to 5 mln 548 tys. 803 zł 92 gr. Powiat ciechanowski otrzymał na nią 4 mln 762 tys. 199 zł 41 gr dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z własnego budżetu wyda 1 mln 190 tys. 549 zł 86 gr.

Przeznaczoną do remontu drogą biegnie najkrótsza trasa z Ciechanowa do Warszawy.

red

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie