Gdzie do DPS-u?

Ciechanowscy radni miejscy z klubów PSL i PiS zaapelowali do władz miasta, by osoby kierowane do domów pomocy społecznej trafiały do placówek w Ciechanowie. Ich zdaniem ułatwia to kontakt z rodziną i zmniejsza stres u pensjonariuszy DPS-ów. Władze miasta odpowiadają: w Ciechanowie opłaty za pobyt są wyższe niż w ośrodkach w innych powiatach.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=G8iGgKVYFoo’]

a