Gimnazjum STO z patronką i pierwszym miejscem

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum STO najlepsi w Ciechanowie jeśli chodzi o tegoroczne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego.
Gimnazjum STO ma od niedawna patronkę – Marię Skłodowską – Curie i sztandar. Wyniki egzaminu pewnie ucieszyłyby podwójną Noblistkę.
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=GDGW22klW8g’]
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dru3ddLWKpw’]
* wyniki sprawdzianu i egzaminu w:
Jeśli chodzi o sprawdzan szóstoklasistów – oceniane były ich umiejętności pisania, czytania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO – uzyskali średnią ilość punktów 30,22. Na drugim miejscu znalazła się SP 4  – 24,14, a kolejne miejsca zajęły: SP 7 – 23,40, SP – 3 22,12, SP 6 – 21,68, SP  5 – 19,04.
Sprawdzian gimnazjalistów był złożony  z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.
Najwyższą średnią zdobyło Społeczne Gimnazjum STO – 79 proc. Kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum TWP – 77 proc. Gimnazjum nr 4 – 57,3 proc., Gimnazjum nr 2 – 55,6 proc., Gimnazjum nr 1 – 54,5 proc. i Gimnazjum nr 3 – 47,4 proc.
a