Glinojeck. Burmistrz Kapczyński złożył ślubowanie

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej w Glinojecku. Podczas sesji radni oraz burmistrz Łukasz Kapczyński złożyli ślubowanie oraz odebrali z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze.

Sesję otworzył i prowadził Radny Senior – Stanisław Zubelewicz. W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Grzegorz Sikorski. Za takim wyborem głosowało 14 na 15 uprawnionych do głosowania radnych. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani Andrzej Gontarski oraz Stanisław Zubelewicz.

 

fot. Tomasz Lewandowski/UMiG Glinojeck