Gloria, gloria zaśpiewajmy…

Święta Bożego Narodzenia to oczywiście piękne kolędy i pastorałki. W bardzo nietypowy sposób, jak na ciechanowski samorząd powiatowy, radni złożyli mieszkańcom powiatu ciechanowskiego życzenia na Boże Narodzenie. Wspierani przez członków Ludowego Zespołu Artystycznego “Ciechanów” – nagrali kolędę.

Z takim pomysłem wystąpiła Joanna Potocka-Rak, nowy starosta ciechanowski. Z 21 rajców zaśpiewać odważyło się 11: Grzegorz Liszewski, Włodzimierz Drążek, Andrzej Kaluszkiewicz, Tadeusz Wieczorek, Elżbieta Kuminiarczyk, Barbara Kornatowska (PiS); Stanisław Kęsik, Zenona Babicz (CBUW), Jolanta Teklińska, Joanna Potocka-Rak (PSL), Adam Krzemiński (PO).

Fot. Marek Szyperski