Gmina Ciechanów. Wójt prezesem

Marek Kiwit, wójt gminy Ciechanów został na nową, pięcioletnią kadencję, wybrany prezesem zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Ciechanów.

Zjazd oddziału odbył się 11 grudnia w jednostce OSP Rydzewo. W spotkaniu wzięli udział: nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Tomasz Gajewski Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie oraz mł. bryg. Radosław Osiecki z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie.  – Mazowiecki Komendant Wojewódzki podziękował ustępującemu zarządowi za dotychczasową kadencję oraz zadeklarował wsparcie nowym władzom ZOSP RP w Ciechanowie  w celu realizacji statutowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy – informuje oficer prasowy KP PSP kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot. OSP Rydzewo