Gmina Opinogóra Górna przejmuje nieruchomości gruntowe

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie: starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa i za zgodą wojewody Mazowieckiego darował samorządowi gminy Opinogóra Górna cztery zabudowane nieruchomości gruntowe, na których mieszczą się świetlice wiejskie.

Są to nieruchomości w: Rembówku, Baczach, Pomorzu i Długołęce – w tym ostatnim przypadku jest to udział w połowie nieruchomości.

– Wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk nabył przedmiotowe nieruchomości w zasób nieruchomości Gminy Opinogóra Górna na cel publiczny prowadzenia świetlic wiejskich, co stanowi zadanie własne gminy – informuje ciechanowskie Starostwo Powiatowe.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie