GROŹNE UPAŁY

Z powodu wysokich temperatur w ciechanowskich szkołach średnich skrócono dzisiaj o 15. minut lekcje.