Hanna Dworecka nowym skarbnikiem powiatu ciechanowskiego

Hanna Dworecka od 1 maja będzie skarbnikiem powiatu ciechanowskiego. Radni powiatowi jednogłośnie na ostatniej sesji przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Hanna Dworecka na sesji Rady Powiatu 28 grudnia została powołana na zastępcę skarbnika. Teraz obejmie nową funkcję, bo dotychczasowa skarbnik – Elżbieta Kwiatkowska złożyła wymówienie, które upłynie 30 kwietnia. Na ostatniej, 25 marca, sesji Rady Powiatu, radni przyjęli uchwałę odwołującą ją ze stanowiska.

Starosta Joanna Potocka-Rak i skarbnik Hanna Dworecka

Hanna Dworecka wcześniej była kierownikiem wydziału finansowo-budżetowego Urzędu Miasta Ciechanów, gdzie m.in. współpracowała z obecnym starostą ciechanowskim Joanną Potocką – Rak, wtedy I zastępcą prezydenta Ciechanowa. – Przed Panią Skarbnik wiele wyzwań związanych z planami dynamicznego rozwoju Powiatu – komentowała po ostatnim głosowaniu Joanna Potocka-Rak.

Fot. Marek Szyperski