II Zlot Dzieci i Rodzin z Zespołem Downa

W Ciechanowie – w Światowy Dzień Zespołu Downa – odbył się II Zlot Dzieci i Rodzin z Zespołem Downa.

Projekt zrealizowano w ramach ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego – przygotowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tęczowy Świat” i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Ciechanowie.

Nagranie: Robert Słupski/Fot. Koło Gospodyń Wiejskich Pro Qltura w Rydzewie