Imieniny Marszałka

To już tradycja, że 19 marca w dniu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego ciechanowscy Piłsudczycy składają kwiaty pod jego obeliskiem na placu, a jakże – Józefa Piłsudskiego.

A w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbył się II Powiatowy Konkurs Pieśni Legionowej i Patriotycznej “Ku Niepodległej”, zorganizowany przez
Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie, z funduszy pozyskanych w konkursie od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

więcej —> jutro

Fot. Marek Szyperski