Nadpłaty do odebrania

Płatnicy składek powinni zainteresować się nadpłatami na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na terenie płockiego oddziału ZUS dotyczy to 34,2 tys. podmiotów. Aktywni płatnicy składek mogą pomniejszyć swoje kolejne przelewy, nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek.

W płockim oddziale ZUS (północna część województwa mazowieckiego) na kontach 28,3 tys. aktywnych płatników składek z nadpłatami znajduje się łącznie 51 mln zł nadwyżki w rozliczeniach. Ci, którzy ją posiadają, mogą zmniejszyć o daną kwotę swoje przyszłe płatności. W przypadku osób, które zamierzają zakończyć prowadzenie działalności najlepiej wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty jeszcze przed zakończeniem aktywności. Swoim kontem w ZUS powinni zainteresować się również płatnicy nieaktywni. W płockim ZUS dotyczy to 5,9 tys. podmiotów (dane dot. okresu od 1 stycznia 2017 r.), które mają niemal 1,60 mln zł do odebrania w ZUS. Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Nie warto z tym zwlekać, gdyż po 5 latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS nadpłata się przedawnia.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma pewności co do salda rozliczeń z ZUS, to warto odwiedzić jedną z placówek Zakładu lub wejść na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych. Na PUE ZUS można potwierdzić czy na koncie występuje nadpłata albo niedopłata. Informację w tym zakresie zawiera także list z rozliczeniem wpłat za 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesłał go niedawno podmiotom, które przekazały w poprzednim roku wpłaty do ZUS.

Nadpłata składek powstaje, gdy płatnik opłaci je w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej lub niż wynika to z przepisów. Takie składki ZUS zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości – jeśli takowe istnieją. Jeżeli zaległości nie ma, można otrzymać z ZUS zwrot nadpłaconych środków lub zdecydować się na zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych wpłat. Najlepiej, by przedsiębiorcy na bieżąco kontrolowali stan swoich rozliczeń składkowych. Jest to szczególnie ważne w momencie zakończenia prowadzenie własnego biznesu.

W województwie mazowieckim jest łącznie niemal 283 tys. aktywnych i nieaktywnych podmiotów z nadpłatami w ZUS, które wynoszą 689 mln zł.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego