Intensywne szkolenia terytorialsów na północnym Mazowszu

Po blisko roku działań przeciwkryzysowych przyszedł czas na powrót do systematycznych szkoleń rotacyjnych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W miniony weekend ponad 500 żołnierzy wzięło udział w szkoleniach indywidualnych, specjalistycznych oraz zgrywających.

W miniony weekend 5 pododdziałów z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoliło się w ramach co miesięcznych szkoleń rotacyjnych, łącznie w sobotni poranek na szkolenia wyruszyło ponad 500 żołnierzy brygady. Odbywały się szkolenia zarówno na placach ćwiczeń taktycznych, na strzelnicach jak i w stałym rejonie odpowiedzialności czyli w miejscowościach na terenie północnego Mazowsza. Jedno z takich szkoleń odbyło się np. w okolicach Strzegowa w powiecie mławskim oraz w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim.

21.08.2021 Regimin koło Ciechanowa ćwiczenie rotacyjne 5 MBOT

W okolicach Regimina szkoliła się jedna z samodzielnych kompani stacjonujących w Ciechanowie. Podczas trwania szkolenia na niebie można było zaobserwować bezzałogowe statki powietrzne Fly Eye, które wykorzystane zostały jako wsparcie żołnierzy patrolujących teren gminy. Zajęcia trwały do późnych godzin nocnych, dlatego do prowadzenia działań z zakresu taktyki w terenie zalesionym wykorzystano sprzęt noktowizyjny oraz sprzęt łączności.

Nagranie: Maciej Zagroba

– Żołnierze ćwiczyli organizację stanowiska dowodzenia, obsługę sprzętu zgodnie ze specjalnością, sprawdzali możliwość wykorzystania bezzałogowców do wyszukiwania i identyfikowania zamaskowanego stanowiska dowodzenia – informuje dowódca kompanii dowodzenia, por. Łukasz Porębski.

21.08.2021 Regimin koło Ciechanowa ćwiczenie rotacyjne 5 MBOT

System szkolenia w WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej wprowadzono 3 – letni cykl szkolenia żołnierzy ochotników, w zależności od długości pełnienia służby żołnierze odbywają szkolenia indywidualne, które realizowane są w pierwszym roku szkolenia, mają one charakter ogólnowojskowy, którego celem jest opanowanie pewnych nawyków i właściwych reakcji żołnierza na współczesnym polu walki. Jest ono rozszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych przez żołnierza podczas tzw. „16” – stki czyli szkolenia podstawowego, stanowi również rodzaj selekcji na kolejne etapy.

21.08.2021 Regimin koło Ciechanowa ćwiczenie rotacyjne 5 MBOT

W drugim roku służby żołnierze szkolą się zgodnie z przydzieloną na początku służby specjalnością. Przedmiotem szkolenia specjalistycznego jest uzyskanie przez żołnierza wiedzy i umiejętności z zakresu sześciu podstawowych specjalności niezbędnych w realizacji działań pododdziałów lekkiej piechoty WOT.

21.08.2021 Regimin koło Ciechanowa ćwiczenie rotacyjne 5. MBOT

Trzeci rok dopełnia cykl szkolenia żołnierza Obrony Terytorialnej, prowadzone są wówczas szkolenia zgrywające. Jest dla żołnierzy podsumowaniem dotychczasowego szkolenia i cenną lekcją nauki pracy w zespole. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali żołnierze, np. miejskiego, górskiego czy wodnego.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy

Fot. 5 .MBOT