Jaka będzie trasa obwodnicy Ciechanowa? Ruszyły konsultacje

Rozpoczęła się druga akcja informacyjna dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60.

– W ramach akcji informacyjnej Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 17 lipca 2022r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: konsultacje@stipolska.eu – czytamy na stroni firmy S.T.I. Polska, wykonawcy dokumentacji.

Spotkania w ramach akcji zostaną zorganizowane: – dla Ciechanowa i gminy Ciechanów – 29 czerwca. godz. 14. – hala sportowa w Ciechanowie, ul. Kraszewskiego 8, dla gminy Gołymin-Ośrodek – 30 czerwca, godz. 10. Nasierowo Dolne, świetlica wiejska, dla gminy Opinogóra Górna – 30 czerwca, godz. 14. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, sala konferencyjna, ul. Krasińskiego 4.

Mapy z proponowanymi wariantami znajdują się na stronie wykonawcy dokumentacji projektowej https://obwodnicaciechanowa-dk60.pl/akcja-informacyjna/

Jak podaje warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: – Nowa trasa o długości ok. 16 km planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 60, jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego, o ograniczonej dostępności). Trasa zostanie zbudowana po południowej stronie Ciechanowa.

Obwodnica Ciechanowa, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju – informują drogowcy.

Obecnie w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa o wartości ponad 4,2 mln zł, której wykonawcą jest S.T.I. Polska. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II połowę 2024 r. Zadaniem projektanta to wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowany harmonogram realizacji:

II kwartał 2023 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej
2025 r. – ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj
2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
2027 – 2029 – realizacja robót budowlanych.

Red

Fot. S.T.I. Polska