Jarosław Nowosielski – starszym brygadierem

-Minister spraw wewnętrznych i administracji nadał stopień starszego brygadiera mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP bryg. Jarosławowi Nowosielskiemu oraz wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP bryg. Dariuszowi Matczakowi – poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji decyzję o nadaniu stopnia starszego brygadiera wręczył nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP.

Przypomnijmy, że bryg. Jarosław Nowosielski to ciechanowianin, który przed objęciem funkcji komendanta wojewódzkiego był komendantem powiatowym PSP w Ciechanowie.

Fot. FB KW PSP w Warszawie/Bryg. Jarosław Nowosielski – pierwszy z prawej