Jest decyzja rządu: biedniejsza część Mazowsza nie straci unijnych funduszy

W miniony wtorek rząd zaproponował, by województwo mazowieckie było traktowane statystycznie jako dwa NUTS-2: jeden – miasto Warszawa wraz z otaczającymi powiatami i drugi – pozostała część województwa. O takie rozwiązanie od kilku lat zabiegał marszałek Adam Struzik. Rozwiązanie to zagwarantuje mniej zamożnej części Mazowsza korzystanie ze środków unijnych po 2020 r.

NUTS-2 to unijna jednostka statystyczna według której dzielone są środki unijne przeznaczone na rozwój. Kryterium alokacji tych środków wynika z przyjętego wskaźnika, którym jest PKB na mieszkańca mierzonego siłą nabywczą, kwalifikującego dany region (NUTS-2) do unijnego wsparcia.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=jrhlRPaCcq4′]

Materiał Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego