Jest dofinansowanie z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Cztery samorządy z powiatu ciechanowskiego z dofinansowaniem z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wnioski zweryfikował i zatwierdził Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Miasto Ciechanów otrzyma 984 tys. 104 zł na „ realizację usługi asystencji osobistej” oraz 19 tys. 682 zł 9 gr. na koszty obsługi programu. Gmina Ciechanów – odpowiednio: 198 tys. 845 zł i 3 tys. 976 zł 91 gr; gmina Regimin – 152 tys. 933 zł oraz 3 tys 58 zł 67 gr; gmina Sońsk – 143 tys. 400 zł i 2 tys. 868 zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Poniżej znajduje się lista zatwierdzonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosków.

Na realizację Programu województwo mazowieckie otrzymało środki w wysokości 69 437 835,05 zł. Wsparcie trafi do 198 samorządów (kwota obejmuje koszty obsługi) – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki